Uppdaterades 5 juni 2022 kl. 20:07

Antiviral behandling

Länk till anteckningar i Notion

Baseras på föreläsningen Antiviral terapi (S. Schwartz).

1. Ospecifika antiviraler


Interferon

Viralt dsRNA → värdcell exocyterar IFN ⇒ närliggande celler går in i 'antiviralt tillstånd':

 1. mRNA-translation hämmas
 2. ökad nedbrytning av viralt RNA som upptäcks i cell

Ribavirin

effektiv mot huvudsakligen RNA virus, ssk hepatit C virus

 • även effektiv mot viral hemoragisk feber (Lassa, CCHF)

mekanism

 • hämmar processer i värdcell
  1. nukleosidbiosyntes
  2. mRNA capping
 • är hypermutagen

2. Specifika


Riktade mot specifika steg i virusets livscykel

Acyklovir

Mekanism

 • Nukleosid (Acyklovirs inaktiva enhet, biotillgänglig - kan passera cellmembran) måste bli nukleotid inuti i cellen för att bli aktiv substans
  1. Herpesvirusets egna enzym tymidinkinas (tk) omvandlar till nukleotid (aktiv substans)
  2. Aktivt acyklovir hämmar främst herpes-DNA-polymeras

Herpesencefalit: Plötslig feber, stark huvudvärk och total disorientering gällande tid och rum ⇒ misstanke om Herpesencefalit. Vid minsta misstanke - ge Acyklovir!

 • Hämmar aktiv replikation - fungerar inte för att motverka latent infektion

Behandlar

 1. HSV1&2
 2. EBV
 3. VZV
 4. inte CMV

HIV-behandling

Hämmar olika nyckelenzym i virusets replikationscykel. Finns många olika läkemedel som hämmar olika målprotein.

Kombinationsbehandling! Monoterapi är både ineffektivt och resistensdrivande.

 • RT-hämmare
  • även mot HBV

Fler inlägg

Vi har blivit en ideell förening! (och första tentan-föreläsning)

Nu har det hänt! Lundaläkare har blivit en ideell förening. Det betyder att vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa läkarstudenter i Lund att plugga effektivt, utan något vinstintresse. De inko...

Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men ibland blir det inte exakt ...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

Termin 1: Vilka områden är viktigast?

Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje PBL-fall som vår panel anser är e...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.