Kategori: Rörelse och neurovetenskap

Bålen

[su_button url="https://quizlet.com/370649435/balen-flash-cards/" target="blank" style="glass" background="#195899" icon="icon: heart"]Länk till quiz[/su_button] costa revben vertebra kota spina tagg...

CNS 1

[su_button url="https://quizlet.com/538197872/genitalia-flash-cards/" target="blank" style="glass" background="#195899" icon="icon: heart"]Länk till quiz[/su_button] sulcus, fissura fåra gyrus, folia...

Ben, brosk och bindväv

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för fysiologi, struktur och tillväxt av ben, brosk och övrig stödjevävnad Bindväv Bindväv, typ av vävnad som ger stadga och har en sammanhållande f...

Centrala nervsystemet

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för centrala nervsystemets kärlanatomi samt ventrikelsystemets och hjärnhinnornas anatomi och funktioner Redogöra för hur CNS blodförsörjning, likvor...

Neurofysiologi

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för nervsystemets anatomiska och funktionella uppbyggnad, med korrekt nomenklatur, inklusive olika celltyper och deras egenskaper Förklara nervcellen...

Huvud och hals

[su_button url="https://quizlet.com/538217358/huvud-och-hals-flash-cards/" target="blank" style="glass" background="#195899" icon="icon: heart"]Länk till quiz[/su_button] meatus kanal eller öppning s...

Integumentsystemet

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för hudens struktur, tillväxt, funktion och innervering Funktion Integumentsystemet har flera funktioner: skyddande barriär (kemiskt, fysiskt, bio...

Somatosensorik

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för de neuronala förutsättningarna för proprioception, smärta och hudsensorik Beskriva hjärnbarkens struktur och dess funktionella uppbyggnad Redogör...

CNS 2

[su_button url="https://quizlet.com/379065757/cns-2-flash-cards/" target="blank" style="glass" background="#195899" icon="icon: heart"]Länk till quiz[/su_button] Innehåll Cirkulation - hjärnans arte...

Basala ganglier och cerebellum

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för lillhjärnans, thalamus och basala gangliernas anatomi och funktion samt deras samverkan med andra strukturer i CNS och deras roll i motorisk kont...

Övre extremiteten

[su_button url="https://quizlet.com/385470401/ovre-extremiteten-flash-cards/" target="blank" style="glass" background="#195899" icon="icon: heart"]Länk till quiz[/su_button] Innehåll Brachium (övera...

Motorik och muskler

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Förklara muskelkontraktionens strukturella underlag och dess molekylära mekanismer i tvärstrimmig muskulatur samt jämföra funktionen mellan olika muskeltyper ...

Nedre extremiteten

[su_button url="https://quizlet.com/388835574/nedre-extremiteten-flash-cards/" target="blank" style="glass" background="#195899" icon="icon: heart"]Länk till quiz[/su_button] Innehåll Övergripande s...

Synen

By Artwork by Holly Fischer - http://open.umich.edu/education/med/resources/second-look-series/materials - Eye Slide 3, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24367145 Ögat består...

Hörsel, balans och språk

Av Hörsellinjen.se Ytteröra Auricula (Pinna, öronmussla), yttre delen av örat som samlar upp ljud och riktar det in i hörselgången. Har även en filtrerande funktion som selekterar ljud med frekvens i...

Kärl och nerver

Centrala nervsystemet Arteriellt blodflöde arcus aortae truncus brachiocephalicus dx (finns ej vänster sida, där utgår nedan direkt från arcus aortae) a. subclavia a. carotis communis a. carotis ext...

Minne och inlärning

Långtidsminne, lagrar kunskap under mycket långa tidsperioder. Deklarativt minne (Explicit minne), lagrar material som kan återkallas medvetet, exempelvis verbalt eller genom bild. Episodiskt minne, l...

Autonoma nervsystemet

Autonoma nervsystemet, kontrollerar ofrivillig aktivitet hos glatt muskulatur i organ, körtlar och hos blodkärl. Upprätthåller cirkulation, andning, matsmältning, exkretion, kroppstemperatur och repro...

Kranialnerver

Kranialnerver, nerver som utgår direkt från hjärnan och hjärnstammen. By Brain_human_normal_inferior_view.svg: Patrick J. Lynch, medical illustratorderivative work: Beao - Brain_human_normal_inferior...

The medical information on this site is for educational purpose only.