Kategori: Klinisk medicin 1

Tips till Termin 6

Resurser Hypocampus.se Internetmedicin.se UpToDate.com Registrera konto på sjukhuset med Region Skånes nätverk, sen kan du använda sidan när du är inloggad var som helst. Logga in minst var 90:e dag ...

Kardiologi

Centralt innehåll Ischemisk hjärtsjukdom (ICD) Akuta koronara syndrom (AKS) ST-höjningsinfarkt (STEMI) Instabil kranskärlssjukdom Icke ST-höjningsinfarkt (NSTEMI) Instabil angina Stabil angina Hjärts...

Hematologi

Centralt innehåll Anemi Myeloiska sjukdomar Akut myeloisk leukemi (AML) Kronisk myeloisk leukemi (KML) Myeloproliferativa neoplasier (MPNs) Kronisk myeloisk leukemi (KML)? Polycytemia vera (PV) Essen...

Lungmedicin

Centralt innehåll Astma KOL Resurser Läkemedelsboken Astma och KOL Koldioxidretention vid syrgasbehandling

Anki-kort till Internmedicinska blocket (T6)

Hej bästa läkarstudenter! De här korten har skapats med svett och tårar, men framförallt med glädje och lustfyllt lärande. Att skapa anki-kort, framförallt utifrån extenta-frågor, är enligt mig det ab...

Akutmedicin och neurologi

Utredningar Akut huvudvärk OPQRST Rutinnervstatus Red flags, varningstecken för sekundära (farliga) huvudvärksorsaker plötsligt påkommen och intensiv (subarach) "är detta den första huvudvärken oc...

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom - talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårighet...

The medical information on this site is for educational purpose only.