Kategori: GBL6

Graviditets- och spädbarnsrelaterade infektioner

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Infektioner graviditet o spädbarn (B. Böttiger, E. Sturegård). 1. Infektioner under graviditet och hos spädbarn Gravida Infektioner bör und...

Spiroketer (Borrelia & Syfilis)

Fästingburna infektioner Borrelia afzelii & garinii (EU), burgdorferi (US) → borrelios (lyme disease) recurrentis → återfallsfeber (huslusen) Det tar minst 1 dygn för Borreliabakterien att överföra...

Helicobacter pylori

MALT-lymfom orsakat av H. pylori kan botas genom eradikering av bakterien - enda cancern som kan botas med antibiotika! Virulensfaktorer ureas alfa-karbon-anhydras (syra-inhibitoriska proteiner) Adh...

The medical information on this site is for educational purpose only.