Kategori: Fysiologi

Immunologi

Medfödda immunförsvaret Ospecifikt immunförsvar som bygger på evolutionär erfarenhet. Aktiveras omedelbart vid infektion, men har ett begränsat antal receptorer och känner därför endast igen ett begr...

Basala ganglier och cerebellum

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för lillhjärnans, thalamus och basala gangliernas anatomi och funktion samt deras samverkan med andra strukturer i CNS och deras roll i motorisk kont...

Synen

By Artwork by Holly Fischer - http://open.umich.edu/education/med/resources/second-look-series/materials - Eye Slide 3, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24367145 Ögat består...

Autonoma nervsystemet

Autonoma nervsystemet, kontrollerar ofrivillig aktivitet hos glatt muskulatur i organ, körtlar och hos blodkärl. Upprätthåller cirkulation, andning, matsmältning, exkretion, kroppstemperatur och repro...

Blodet

Hb (blodvärde, g/L) Kvinna 117-153 Man 134-170 Blodet består av flera komponenter: plasma (55%) blodceller (45%) erytrocyter (röda blodkroppar) leukocyter (vita blodkroppar) trombocyter (blodplättar...

Fysiologiska normalvärden

Det finns ett antal kliniska normalvärden och gränser som man ska kunna. Öva på Quizlet Anki Parameter Normalvärde P-Natrium 137-145 mM P-Kalium 3,5-4,4 mM P-Bikarbonat (HCO3-) 22-27 mM Hemoglobin ...

Hörsel, balans och språk

Av Hörsellinjen.se Ytteröra Auricula (Pinna, öronmussla), yttre delen av örat som samlar upp ljud och riktar det in i hörselgången. Har även en filtrerande funktion som selekterar ljud med frekvens i...

Metabolism

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Förklara hur cellen tillgodogör sig energi och byggstenar från olika näringskällor, hur energiöverskottet lagras, samt hur katabola och anabola processer inte...

Integumentsystemet

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för hudens struktur, tillväxt, funktion och innervering Funktion Integumentsystemet har flera funktioner: skyddande barriär (kemiskt, fysiskt, bio...

Somatosensorik

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för de neuronala förutsättningarna för proprioception, smärta och hudsensorik Beskriva hjärnbarkens struktur och dess funktionella uppbyggnad Redogör...

Kranialnerver

Kranialnerver, nerver som utgår direkt från hjärnan och hjärnstammen. By Brain_human_normal_inferior_view.svg: Patrick J. Lynch, medical illustratorderivative work: Beao - Brain_human_normal_inferior...

Motorik och muskler

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Förklara muskelkontraktionens strukturella underlag och dess molekylära mekanismer i tvärstrimmig muskulatur samt jämföra funktionen mellan olika muskeltyper ...

DNA och genomet

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för kromatinets uppbyggnad, hur DNA replikeras och rekombineras i samband med celldelning, samt förklara mekanismer som bidrar till genomets integrit...

Centrala nervsystemet

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för centrala nervsystemets kärlanatomi samt ventrikelsystemets och hjärnhinnornas anatomi och funktioner Redogöra för hur CNS blodförsörjning, likvor...

Neurofysiologi

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för nervsystemets anatomiska och funktionella uppbyggnad, med korrekt nomenklatur, inklusive olika celltyper och deras egenskaper Förklara nervcellen...

Proteinsyntes

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för principerna för informationsöverföring från DNA via RNA till protein i den eukaryota cellen, innefattande bildandet av olika slags RNA-molekyler,...

Makromolekyler

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för proteiners, kolhydraters, lipiders och nukleinsyrors principiella uppbyggnad, samt förklara hur deras kemiska egenskaper och tredimensionella str...

Minne och inlärning

Långtidsminne, lagrar kunskap under mycket långa tidsperioder. Deklarativt minne (Explicit minne), lagrar material som kan återkallas medvetet, exempelvis verbalt eller genom bild. Episodiskt minne, l...

Ben, brosk och bindväv

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för fysiologi, struktur och tillväxt av ben, brosk och övrig stödjevävnad Bindväv Bindväv, typ av vävnad som ger stadga och har en sammanhållande f...

Endokrinologi

Hormon, signalsubstans som insöndras till blodet och efter transport i blodet påverkar målcell. Peptidhormon, vattenlösligt hormon Aminhormon, syntetiseras från aminosyran tyrosin och kan vara både v...

The medical information on this site is for educational purpose only.