Kategori: Blogg

Bli vän med din kursbok

Slipp huvudvärken, komma-igång-ångesten och ineffektiv läsning när du går igenom kurslitteratur genom att använda den beprövade metoden PQRST. När du kommer till universitetet ligger ett större fokus...

Studielampan – Bättre fokus med betingning

Som studenter vill vi alla lära oss och klara våra examinationer. För att göra detta krävs många timmar av studier. Många av oss finner det svåraste vara att sätta igång, att faktiskt börja studiepass...

Vad är USMLE? – Läkarprogrammet i USA

Stort prov som skrivs av alla medicinstuderande i USA och det används som underlag för ansökan till specialistutbildning. USMLE står för US - Medical Licensing Exam och är uppdelat i två prov som mås...

Hur behåller du studiemotivationen?

Ambitionen vid terminsstart skiner blank med nypolerade målsättningar. Du siktar på bättre betyg än förr och att över lag må bättre än vad du gjorde förra terminen, kanske är du ny till universitetsvä...

Hur jag vågade ta plats

Du överskattar hur mycket andra lägger märke till dig. Detta gäller extra mycket när fokus är delat mellan flera saker, exempelvis när du sitter på en föreläsning och dina kursare främst iakttar förel...

Vad jag tar med mig från 2020

En lärdom jag tar med mig från 2020 är att det blir bättre. På en vecka kan saker gå från att kännas magiskt till att du stirrar ner i en bottenlöst djup avgrund, men lika snabbt kan det vända. Oavset...

Öka uppspelningshastigheten!

Med distansundervisning kommer allt fler inspelade föreläsningar. Dessa har fördelen att man kan ändra uppspelningshastigheten, vilket är väldigt användbart för att effektivisera inlärningen, speciell...

Anki: Från nybörjare till king

https://lundalakare.se/studieteknik/kom-igang-med-anki/ Twenty rules of formulating knowledge: https://www.supermemo.com/en/archives1990-2015/articles/20rules Add-ons Här är ett urval av våra favor...

Notion: Från nybörjare till king

Notion är en app som erbjuder ett samlat ställe för att tänka, skriva och planera. Spara dina idéer, anteckna från kursen och hantera projekt, oavsett storlek. Och bäst av allt, du kan göra det precis...

The medical information on this site is for educational purpose only.